Dating profiltext vorlagen

06 Apr

Resultatet blev, för att sammanfatta det litet orättvist kort, att Folkbibeln i långa stycken lät som en revision av 1917 års översättning, som är i hög grad »ordagrann», med sin konkordantiska översättningsprincip (ett grekiskt ord i grundtexten ska återges med ett och samma svenska ord varje gång) och strävan att så noga det går följa även originalets grekiska meningsbyggnad.nätdejting 18 år dikt Nackdelen med att ligga så nära 1917 års översättning som Folkbibeln 1998 (FB) gör är att man då använder sig av en svensk språkform som är bortåt 100 år gammal – även om FB naturligtvis tagit bort sådant som verbens pluralformer och »I» för »ni» (I haven icke / Ni har inte).

Just denna gammalmodiga svenska var en av anledningarna till att utgivarna redan 2005 påbörjade en revision av det svenska språket i Folkbibeln, den som nu ges ut med sin första del, omfattande Nya testamentet och Psaltaren.

Hela Gamla testamentet med fler fotnoter och fräschare flyt, bara att dejtat 2 månader utveckling - finns nu för Android, i OS och Windows.Läsvänligheten har ökat genom att antalet stycken i texten blivit fler, och man lägger mer vikt vid språkets rytm och ljudharmoni, som när 1 Tess.4:4 blir: »…att ni var och en vet att vinna er hustru på ett helgat och hedervärt sätt» – två grupper av trefaldig allitteration i en och samma mening utan att det känns för tvunget, det är skickligt!Nu finns Folkbibeln även för projektorprogrammet Open Song, som är helt gratis och växer i popularitet.Både den äldre Folkbibeln 1998 och den nya Folkbibeln 2014 (NT Ps) går att hämta dejtingsajt för kultur.